θΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό – Μονός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση ινοσανίδας και σύστημα θερμοπρόσοψης εξωτερικά και διπλή στρώση γυψοσανίδας εσωτερικά Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό – Μονός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας και σύστημα θερμοπρόσοψης εξωτερικά και διπλή στρώση γυψοσανίδας εσωτερικά Ολοκληρωμένο σύστημα θερμοπρόσοψης σε υπόβαθρο με …

θΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ Read More »