ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΤΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

 

1) Συγκολλητικό κονίαμα

2) Μονωτική πλάκα

3) Καρφωτά βύσματα

4) Ενισχυμένο υαλόπλεγμα υψηλών αντοχών, ανθεκτικό στα αλκάλια

5) Αστάρι

6) Τελικό έγχρωμο επίχρισμα (χρωμοσοβάς) της επιλογής σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Αποτελείται από μονή πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης η οποία στερεώνεται κατάλληλα με βύσματα και συγκολλητικό κονίαμα (κόλλα) στην επιφάνεια εφαρμογής. Όλη η επιφάνεια της μονωτικής πλάκας θα σπατουλαριστεί με ένα χέρι ελαστομερή σοβά και κατόπιν θα τοποθετηθεί υαλόπλεγμα υψηλών αντοχών. Έπειτα σοβατίζεται άλλο ένα χέρι με τον ίδιο σοβά για να γίνουν ένα σώμα το πρώτο χέρι, το υαλόπλεγμα και το δεύτερο χέρι. Αφότου στεγνώσει ο σοβάς, πάνω σε όλη την επιφάνεια περνάμε αστάρι και τέλος το τελικό επίχρισμα σε όποια απόχρωση χρώματος επιθυμούμε.