ΟΡΟΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ :

Εσωτερικές οροφές:

Εξωτερικές οροφές:

Ακουστικές οροφές:

Πυράντοχη οροφή: