ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CARNE

EUROBANK

CAFE-BAR

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LIDL

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΔΟΜΗΣΗ ΡΟΔΟΥ