ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ:

Εσωτερικές επενδύσεις:

Εξωτερικές επενδύσεις:

εξωτερική τοιχοποιία: